Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

navrtni filtri kod sistema za podmazivanje motora

      Motori sa unutrašnjim sagorevanjem velike snage često imaju uljni sistem sa dva filtra. Jedan filtar je za celokupan protok - kroz koji prolazi sve pumpano ulje, dok je drugi montiran paralelno u sistemu i kroz njega protiče oko 10% ulja. Nakon pečišćavanja to ulje stiže u uljni kolektor. Filtar za celokupni protok deluje kao grubi filtar, dok prolazni filtar u ovakvom sistemu predstavlja fini filtar. U uljnom sistemu su često montirani centrifugalni filtri kao prolazni, gde se kontaminacioni agensi odvajaju u polju centrifugalne sile. Takođe se koriste filtri proizvedeni sa sredinom za filtriranje od specijalnih vlakana ili od filtarske hartije. Karakteristika prolaznih filtara sa agensom za filtriranje je smanjena količina ulja za vreme eksploatacije, što proizilazi iz porasta otpora proticanju za vreme blokiranja filtarske sredine. Kod nekih motora sa uljnim sistemom celoviti protok/prolaz, koriste se filtri-dozna sa dva uloška za filtriranje (za celoviti protok i prolaz). Ovakvi filtarski sistemi zauzimaju manje prostora, a njihova zamena je znatno brža. Protok ulja je podeljen u ovakvim filtrima na glavni protok koji stiže u motor i dodatni protok koji se nakon odgovarajućeg prečišćavanja vraće u uljni kolektor.

 

Najnoviji Uniflux filtri